Author / ademir

  Loading posts...
 • Zor ve uzun bir yolculuk: “Kamulaştırma”

  Zor ve uzun bir yolculuk: “Kamulaştırma”

  Zor ve uzun bir yolculuk: “Kamulaştırma” 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun; kamu yararı söz konusu olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin…

 • YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de ve yine aynı gün EPDK’nın 4 Ağustos 2022 tarih ve 11098 sayılı kurul…

 • RENEWABLE ENERGY CONTAINS “UNIVERSAL PUBLIC BENEFIT”

  According to the decisions taken by the relevant public authority in Turkey, it can be decided that renewable energy investments are of public interest. Nowadays, when the climate change caused by carbon…

 • EPDK Güç Aşımı Cezalarına Yönelik Hukuki Değerlendirme

  2021 yılının ortalarında EPDK Denetim Dairesi Başkanlığı, rüzgâr enerjisi yatırımcılarının bir kısmına soruşturma raporu göndererek savunma vermelerini istedi. Bu soruşturmanın konusu; geçmiş yıllara ait üretimlerde, lisansa kayıtlı kurulu güç ile üretilebilecek azami…

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ ‘’EVRENSEL KAMU YARARI’’ TAŞIR

  Ülkemizde ilgili kamu otoritesinin aldığı kararlarla yenilenebilir enerji yatırımlarının kamu yararı taşıdığına karar verilebilmektedir. Fosil yakıtlardan elektrik üretiminde ortaya çıkan karbon salımlarının neden olduğu iklim değişikliğinin iklim krizine dönüştüğü ve etkilerinin giderek…

 • HİDROJEN ENERJİSİ

  HİDROJEN ENERJİSİ 11 Aralık 2019 ‘da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa’yı 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırılmış bir kıta haline dönüştürmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda; üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmek…

 • Yeni kanun ile hobi bahçelerini nasıl bir süreç bekliyor?

  Yeni kanun ile hobi bahçelerini nasıl bir süreç bekliyor? Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, Akıllı Tarım programına katıldı. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın sorularını yanıtlayan Demir, yeni kanuni düzenlemeler…

 • TARIM ALANLARINDA TOPLULAŞTIRMA

  Toprak, tarım arazisi, gayrimenkul gibi konulara ilgi duyan herkesin kulağına muhakkak çalınan bir sözcüktür “toplulaştırma”. Bu yüzden bu kavramın ne olduğu, içeriğinde neler barındırdığı merak konusu olmuştur. Şimdi biz de ana hatlarıyla…

 • ARICILIK HUKUKUNUN MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tarihin çok eski  zamanlarından  beri  insanoğlunun hayatta kalma  mücadelesi  çoğunlukla tarım politikaları üzerinden gerçekleşmiştir. Tarım faaliyetleri ile başlayan süreç “bazı bitki ve hayvan türlerini denetleyip,   geliştirme ve genişletmeleri” süreci olarak tanımlanmaktadır.[1] İlk insanlar…

 • SÜT HUKUKU (Mevzuat Açısından Değerlendirme)

  GİRİŞ Süt içerdiği çok çeşitli besin maddelerinden dolayı tüm memeli canlılarda organizmanın gereksinimlerini karşılayabilen hayati önemdeki temel gıdalardan birisidir. Ülkemiz mevzuatında birçok yerde süt kavramı geçmekte olup önemi tartışmasız olan bu gıdanın…