Çalışma Alanlarımız

Hukuk büromuzda çalışma alanlarımız şunlardır;

Enerji Hukuku

Enerji Sektörü, Türkiye’de en çok mücadele isteyen ve yükselen sektörlerden birisidir. Sektörü ilgilendiren mevzuat değişiklikler göstermekte ve Yargı içtihatları da bu sektör işlemlerine yön vermektedir.

Demir&Demir olarak sektör konusundaki sorumluluğumuzun ve yeteneklerimizin bilincindeyiz. Gezegenimizi kurtarmak için bir planı olan Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji alanlarında projeler üreten, yerli veya yabancı enerji şirketlerinin kuruluşlarının ilk gününden faaliyetlerinin son gününe kadar tam kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktayız.

Acele Kamulaştırma, Kamulaştırma, ÇED, İmar Planları, Kurum İzinleri, Ön Lisans, Lisans v.b. idari süreçlerde tecrübelerimizi müvekkilerimiz ile paylaşmaktayız.

Tarım ve Gıda Hukuku

Üreticilere , tarım ve gıda yatırımcılarına, tüketicilere ve tüm diğer sektör paydaşlarına tarım ve gıda hukuku konusunda hukuki hizmetler verilmektedir

Turizm ve Sağlık Turizmi Hukuku

Türkiye’nin kıyı turizmi dışında, alternatif turizm çatısı altında toplanabilecek sağlık ve kaplıca turizmi, kış sporları, dağ tırmanışı ve manzara turizmi, macera yürüyüşleri, plato turizmi ve ekoturizm, konferans ve expo turizmi, yolcu gemisi ve yat turizmi, golf turizmi, v.b. çok çeşitli turizm alanları için eşsiz fırsatlar barındırdığının farkındayız.

Hukuk büromuz; ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistlere , yerli turistlere, Turizm ve Sağlık Turizmi Sektöründe yatırımları olan veya geleceğe yönelik yatırım  planları olan şirketlere tam ve kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Turizm sektöründeki tecrübelerimizi  en verimli şekilde kullanmaktayız.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Rekabet Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Hukuk büromuzda, taşınmaz sahipleri ile yurt içi ve yurt dışından büromuza başvuran gayrimenkul yatırımcılarına gayrimenkul hukuku konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra banka, mortgage, finans yatırım, gayrimenkul yatırım ve müvekkil şirketlerin ipotek tesisi, ipotek fek ve kira şerhi işlemleri ifa edilmektedir. Taşınmaz alım-satım ve yönetimi konularında da ilgili tarafından talep edilen ve tapu müdürlükleri huzurunda gerçekleştirilebilen her türlü işlem gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gayrimenkul mülkiyetinden ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki yardımlar verilmektedir.

Büromuzda tam zamanlı görevli emeklı tapu müdürümüz gözetiminde hizmetlerimiz gerçekleştirilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz müvekkillerine gerek personelleri ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşadıkları uyuşmazlıkların gerek sulhen, gerekse Mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturulması için konusunda uzman danışmanların görüş ve öneri desteğinde hukuk hizmeti sunulmaktadır.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde de müvekkillere hukuki yardım sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Sigorta ve Taşımacılık Hukuku

Lojistik ve taşıma işi yapan müvekkillerimizin taşıma hukukundan kaynaklanan haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması, müvekkillerimize ait araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi zararların telafisi, sigorta hukuku yönünden değerlendirilmesi ve kazalar sonucu ortaya çıkan zararların en aza indirilmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti  verilmektedir.

Rücu dosyalarının takibi konusundaki tecrübemizle  sigorta şirketlerininde yasal süreçleri yürütülmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin İdari makamlar nezdinde yürüttüğü her türlü sürecin takibi aşamasında koruyucu hizmetler sağlamanın yanı sıra İdare ile yaşanan ihtilafların çözümü konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca müvekkillerimizin yürüttüğü faaliyetler konusunda idarelerden alınan izinlerin veya lisansların iptali için 3.kişiler tarafından  Danıştay veya İdare Mahkemelerine davalar açılabilmektedir. Müvekkilimizin taraf sıfatı olmadığı bu davalarda , davalı idare/idareler yanında müdahil sıfatı ile müvekkillerimizin yasal haklarını korumaya çalışmaktayız.

Deneyimli ve uzman danışmanlarımızın yardımları ile  müvekkillerimizin uzlaşma görüşmeleri dahil  Vergi Daireleri ve Maliye Bakanlığı nezdindeki tüm süreçlerinde danışmanlık ve Vergi Mahkemelerindeki davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Aile kurumunun devamı önceliğimizdir. Fakat evlilik kurumu sonlanma aşamasına gelmiş eşlerin en sağlıklı şekilde boşanmaları için öncelikle sulh görüşmelerini yapma , sulh görüşmeleri sonuç vermediği takdirde boşanma sürecine girilmesinin taraftarıyız.

Boşanma işlemleri dışında , evlilik öncesi anlaşmalar, velayet, vesayet  ve nafaka süreçlerinde de hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Miras hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü amacı ile de avukatlık yardımı sağlamaktayız.